Tickets_LP
לרכישת כרטיסיםהתקשרו אלינו לחצו לניווט

סינמה לונה

קולנוע המקרין סרטים קצרים בטכנולוגיית 4D המשלב אפקטים מיוחדים בזמן הצפייה.

השימוש במתקן מותר מגובה 110 ס"מ.