Tickets_LP
לרכישת כרטיסיםהתקשרו אלינו לחצו לניווט

שעות פעילות לונה פארק תל אביב

לתשומת לבכם! שעות הפעילות המדויקות מופיעות באתר זה - האתר הרשמי של לונה פארק תל אביב

תיתכן הקדמה בשעות הסגירה של הפארק, בהתאם לתנאי מזג האוויר – תקף לכל ימי פעילות הפארק.

שעת הסגירה תוחלט בהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק במקרים של מזג אוויר חריג.

פרטים ניתן לברר טרם הגעתכם לפארק בטלפון:03-6427080   

שעות פעילות שנת  2024

שעות פעילות חודש יוני: 

יום שבת-   22.6.2024    פתוח: 10:00-20:00

יום שבת-   29.6.2024    פתוח: 10:00-20:00

שעות פעילות חודש יולי: 

יום רבעי - חמישי   3.7-4.7.2024     פתוח: 10:00-20:00

יום שבת               6.7.2024           פתוח: 10:00-20:00

יום ראשון - חמישי 7.7-11.7.2024    פתוח: 10:00-20:00

יום שבת               13.7.2024         פתוח: 10:00-20:00

יום ראשון             14.7.2024         פתוח: 15:00-20:00 - *לתשומת לבכם, ביום זה האתר נפתח בצהרים ולא מהבוקר 

יום שני - חמישי     15.7-18.7.2024  פתוח: 10:00-20:00

יום שבת               20.7.2024         פתוח: 10:00-20:00

יום ראשון - חמישי 21.7-25.7.2024  פתוח: 10:00-20:00

יום שבת               27.7.2024         פתוח: 10:00-20:00

יום ראשון - רבעי   28.7-31.7.2024  פתוח: 10:00-20:00

שעות פעילות חודש אוגוסט: 

יום חמישי              1.8.2024           פתוח: 10:00-21:00

יום שבת               3.8.2024            פתוח: 10:00-21:00

יום ראשון - חמישי 4.8-8.8.2024       פתוח: 10:00-21:00

יום שבת               10.8.2024           פתוח: 10:00-21:00

יום ראשון             11.8.2024           פתוח: 10:00-21:00

יום שני                 12.8.2024           פתוח: 10:00-18:00 ערב תשעה באב 

יום שלישי             13.8.2024           סגור - תשעה באב 

יום רבעי - חמישי   14.8-15.8.2024    פתוח: 10:00-21:00

יום שבת               17.8.2024           פתוח: 10:00-21:00

יום ראשון - חמישי 18.8-22.8.2024    פתוח: 10:00-21:00

יום שבת               24.8.2024           פתוח: 10:00-21:00

יום ראשון - חמישי 25.8-29.8.2024    פתוח: 10:00-21:00

יום שבת               31.8.2024           פתוח: 10:00-20:00

***לתשומת לבכם בימי שישי האתר סגור .

 צוות הפארק מאחל חופשת קיץ מהנה !!!

מומלץ לבדוק את שעות הפעילות לפני הביקור באתר, הואיל והשעות משתנות במזג אוויר חריג. 

שעת הסגירה הסופית מתפרסמת בכל יום בכניסה לפארק. 

את שעת הסגירה הסופית ניתן לברר גם בטלפון: 6427080 – 03

עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעת הסגירה ללא הודעה מוקדמת.

כללי התנהגות באתר הלונה פארק:

 • הכניסה לאתר מותנית בבדיקה בטחונית.
 • חייב בכרטיס ילד מגובה 90 ס"מ.
 • אין להכניס בקבוקי זכוכית, אלכוהול, סכינים ופיצוחים לאתר וכן אין להבעיר אש.
 • על ההורים לשמור על ילדיהם ולעדכנם בכל הוראות וכללי הבטיחות.
 • המשתמשים במתקנים יחשפו לכוחות, מהירות ושאר גורמים מלחיצים אחרים אשר עשויים לגרום למצוקה או פציעה אצל אנשים בעלי בעיות בריאותיות.
 • רק משתמשים בעלי בריאות תקינה יכולים להשתמש במתקנים.
 • לתשומת לבכם, מפעיל המתקן אינו יכול ואינו מוסמך לאבחן נוסעים אשר סובלים מבעיות בריאותיות ומוגבלויות שונות. חובה זו חלה על הנוסעים או מלוויהם  ישירות.
 • הקפד/י על כל ההוראות בשלטים ובצע/י את כל ההוראות הנמסרות בע"פ ע"י עובדי הפארק.
 • אין לעלות עם חפצים אישיים כגון: טלפון סלולרי, נשק אישי, משקפיים, מוצרי מזון או כל חפץ שאינו קשור היטב ועלול ליפול.
 • עובדי המתקנים אינם מוסמכים לשמור על חפצים. למעוניינים קיימים תאי שמירת חפצים ליד שער הכניסה.
 • ההנהלה אינה אחראית בגין נזק או אובדן חפצים.
 • מומלץ לצפות בהפעלת המתקן לפני העלייה עליו.
 • כאשר הינך עומד/ת בתור, אסור לעקוף אחרים, לטפס מעל התור ולרוץ בשטח הפארק.
 • אנשי הביטחון רשאים להוציא מבקר/ת מהאתר עקב הפרה של ההוראות הכתובות או הנמסרות בע"פ וכספו לא יוחזר לו.   
 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לא להפעיל מתקן זה או אחר מסיבות טכניות או כל סיבה אחרת.
 • לאחר כניסתך לאתר, לא יינתן זיכוי כספי מכל סיבה שהיא.   
 • הלונה פארק נרתם למאבק בעישון - העישון אסור בכל שטח הפארק, למעט בפינות העישון המסומנות. 
 • שמור את הכרטיס לביקורת.

בילוי מהנה!