Tickets_LP
לרכישת כרטיסיםהתקשרו אלינו לחצו לניווט

שעות פעילות לונה פארק תל אביב

לתשומת לבכם! שעות הפעילות המדויקות מופיעות באתר זה - האתר הרשמי של לונה פארק תל אביב

תיתכן הקדמה בשעות הסגירה של הפארק, בהתאם לתנאי מזג האוויר – תקף לכל ימי פעילות הפארק.

שעת הסגירה תוחלט בהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק במקרים של מזג אוויר חריג.

פרטים ניתן לברר טרם הגעתכם לפארק בטלפון:03-6427080   

שעות פעילות שנת  2022

שעות פעילות חודש אוגוסט

יום ב'-ה' 1-4.8.22       פתוח:   10:00-21:00

יום ש' 6.8.22             פתוח:    10:00-16:00 ערב תשעה באב

יום א' 7.8.22              סגור:       תשעה באב 

יום ב' 8.8.22              פתוח:   10:00-20:00

יום ג'-ה' 9-10.8.22     פתוח:   10:00-21:00

יום ה 11.8.22             פתוח:   11:00-21:00

יום ש' 13.8.22           פתוח:    10:00-21:00

יום א'-ה' 14-18.8.22   פתוח:   10:00-21:00

יום ש' 20.8.22            פתוח:    10:00-21:00

יום א'-ה' 21-25.8.22   פתוח:   10:00-21:00

יום ש' 27.8.22           פתוח:    10:00-21:00

יום א'-ג' 28-30.8.22   פתוח:   10:00-21:00

יום ד' 31.8.22            פתוח:   10:00-20:00

שעות פעילות חודש ספטמבר:

יום ש' 3.9.2022           פתוח:   10:00-20:00

יום ש' 10.9.2022         פתוח:   10:00-20:00

יום ש' 17.9.2022         פתוח:   10:00-20:00

יום ש' 24.9.2022         פתוח:   10:00-20:00

יום ב' 26.9.2022         פתוח:   10:00-20:00 ראש השנה א' 

יום ג' 27.9.2022         פתוח:    10:00-20:00 ראש השנה ב' 

שעות פעילות אוקטובר: 

יום ש' 1.10.2022            פתוח:   10:00-20:00

יום ש' 8.10.2022            פתוח:   10:00-20:00

יום ב'-ה' 10-13.10.22     פתוח:   10:00-20:00 חוהמ"ס

יום ו' 14.10.2022           פתוח:   10:00-16:00 חוהמ"ס

יום ש' 15.10.2022          פתוח:   10:00-20:00 חוהמ"ס

יום א' 16.10.2022           פתוח:   10:00-16:00 חוהמ"ס ערב חג ב'

יום ב' 17.10.2022           פתוח:   10:00-20:00 שמחת תורה 

יום ג'  18.10.2022           פתוח:   10:00-20:00 אסרו חג 

יום ש' 22.10.2022           פתוח:   10:00-20:00 

יום ש' 29.10.2022           פתוח:   10:00-20:00

*בימי שישי האתר סגור שימו לב!

מומלץ לבדוק את שעות הפעילות לפני הביקור באתר, הואיל והשעות משתנות במזג אוויר חריג. 

שעת הסגירה הסופית מתפרסמת בכל יום בכניסה לפארק. 

את שעת הסגירה הסופית ניתן לברר גם בטלפון: 6427080 – 03

עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעת הסגירה ללא הודעה מוקדמת.

כללי התנהגות באתר הלונה פארק:

 • הכניסה לאתר מותנית בבדיקה בטחונית.
 • חייב בכרטיס ילד מגובה 90 ס"מ.
 • אין להכניס בקבוקי זכוכית, אלכוהול, סכינים ופיצוחים לאתר וכן אין להבעיר אש.
 • על ההורים לשמור על ילדיהם ולעדכנם בכל הוראות וכללי הבטיחות.
 • המשתמשים במתקנים יחשפו לכוחות, מהירות ושאר גורמים מלחיצים אחרים אשר עשויים לגרום למצוקה או פציעה אצל אנשים בעלי בעיות בריאותיות.
 • רק משתמשים בעלי בריאות תקינה יכולים להשתמש במתקנים.
 • לתשומת לבכם, מפעיל המתקן אינו יכול ואינו מוסמך לאבחן נוסעים אשר סובלים מבעיות בריאותיות ומוגבלויות שונות. חובה זו חלה על הנוסעים או מלוויהם  ישירות.
 • הקפד/י על כל ההוראות בשלטים ובצע/י את כל ההוראות הנמסרות בע"פ ע"י עובדי הפארק.
 • אין לעלות עם חפצים אישיים כגון: טלפון סלולרי, נשק אישי, משקפיים, מוצרי מזון או כל חפץ שאינו קשור היטב ועלול ליפול.
 • עובדי המתקנים אינם מוסמכים לשמור על חפצים. למעוניינים קיימים תאי שמירת חפצים ליד שער הכניסה.
 • ההנהלה אינה אחראית בגין נזק או אובדן חפצים.
 • מומלץ לצפות בהפעלת המתקן לפני העלייה עליו.
 • כאשר הינך עומד/ת בתור, אסור לעקוף אחרים, לטפס מעל התור ולרוץ בשטח הפארק.
 • אנשי הביטחון רשאים להוציא מבקר/ת מהאתר עקב הפרה של ההוראות הכתובות או הנמסרות בע"פ וכספו לא יוחזר לו.   
 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לא להפעיל מתקן זה או אחר מסיבות טכניות או כל סיבה אחרת.
 • לאחר כניסתך לאתר, לא יינתן זיכוי כספי מכל סיבה שהיא.   
 • הלונה פארק נרתם למאבק בעישון - העישון אסור בכל שטח הפארק, למעט בפינות העישון המסומנות. 
 • שמור את הכרטיס לביקורת.

בילוי מהנה!