Tickets_LP
רכישת כרטיסיםהתקשרו אלינו לחצו לניווט

מחירון 2022

יחיד (מגובה 90 ס"מ): 145 ש"ח 

חייל/ת (בשירות סדיר-בהצגת תעודת חוגר): 115 ש"ח (רכישת כרטיסים בקופת הלונה פארק)

גמלאי/ת (בהצגת תעודת גמלאי):115 ש"ח (רכישת כרטיסים בקופת הלונה פארק)

נכה (בהצגת תעודה): 115 ש"ח (רכישת כרטיסים בקופת הלונה פארק)

אישה בהריון (בהצגת אישור רפואי): 115 ש"ח (רכישת כרטיסים בקופת הלונה פארק)

מתנדב/ת שירות לאומי (בהצגת תעודת מתנדב/ת בתוקף) 115 ש"ח (רכישת כרטיסים בקופת הלונה פארק)

ילד מתחת לגובה 90 ס"מ - ללא תשלום 

*לתשומת ליבכם! מחיר הכרטיס אינו כולל את מתקן הסינמה לונה (התשלום עבור השימוש במתקן הינו בנפרד)

* יש להביא עמכם תעודת זהות בבואכם לקופת הפארק

כל המחירים כוללים מע"מ 

עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות / לבטל קופונים ומבצעים ללא הודעה מוקדמת 

עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות / לבטל קופונים ומבצעים ללא הודעה מוקדמת 

לרכישת כרטיסים לחצו כאן !